قیمت زرشک خشک کیلویی

توسط |1401-8-25 06:41:42 +00:0025ام آبان, 1401|

زرشک یک محصول بی نظیر از نظر خواص می باشد. کاربرد این محصول، قیمت زرشک خشک کیلویی را در نوسان قرار می دهد. خصوصا اینکه افراد بسیاری تقاضای خرید این محصول را از بازار خشکبار مشهد دارند. در این بازار انواع این محصول با ویژگی های مختلف موجود است. این