قیمت پسته امسال

توسط |1401-9-1 11:34:30 +00:001ام آذر, 1401|

معیار های متفاوتی می تواند بر قیمت پسته امسال تاثیر گذار باشد. این معیارها هم می‌توانند افزایش قیمت را برای محصول دارا باشند. هم کاهش قیمت چشمگیری را برای آن به وجود می آورند. با توجه به اینکه کیفیت محصول پسته افزایش چشمگیر را بر روی قیمت محصول دارد، پس